MALTA

MALTA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrenci Vizesi Gerekli Belgeler:

 1. Pasaportun aslı, seyahat sonrası en az 3 ay geçerli olan bir pasaport ve pasaportta vize için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır. Pasaportun veriliş tarihi 10 seneden önce olmamalıdır. Yabancı asıllı vatandaşlar için dönüşten itibaren 3 ay daha geçerli oturum izni kartı gereklidir.
 2. Vize Başvuru Formu: Eksiksiz, imzalı, gerçeğe uygun doldurulmuş başvuru formu (E-Mail adresi ve cep telefonu numarası dâhil)
 3. 2 adet yeni çekilmiş renkli biometrik fotoğraf.
 4. Pasaportunuzun işlenmiş tüm sayfaların fotokopisi
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Uçak Bileti Rezervasyonu
 7. Seyahat Sağlık Sigortası: Seyahat sağlık sigortası dönüşten itibaren 15 gün fazla olacak şekilde yapılmalıdır.
 8. Ders/Derslerin detaylarını, süresini ve ücretini gösteren, kuruluşun mührünü ve okul yöneticisinin imzasını taşıyan Malta eğitim kuruluşundan kabul mektubu ve ödemenin yapıldığını onaylayan makbuz.
 9. Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: Son 3 aya ait banka hesap dökümü güncel ve son 15 gün içinde işlem görmüş olmalıdır. Varsa araç ve tapu ruhsatı

Çalışanlar:

 • Şirket antetli kâğıdına yazılmış İşveren mektubu (izin onayı) (sabit iş telefonu ve adresi, imzalayan kişinin ismi ve pozisyonu, göreve başlangıç tarihi, seyahat süresi, çalışanın pozisyonu)
 • SGK giriş bildirgesi,
 • Sigorta hizmet dökümü
 • Son 3 Aylık Maaş Bordroları
 • Şirketin ticaret oda kaydı (oda kaydı orijinal olmalıdır)
 • Ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası

Şirket Sahipleri:

 • Şirketin ticaret oda kaydı (oda kaydı orijinal olmalıdır)
 • Ticaret sicil gazetesinin kopyası
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 •  
 • Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)

Çiftçi ise:

 • Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
 •  
 • Öğrenci belgesi,
 • Başvuru sahibinin hiçbir geçim aracına sahip olmaması durumunda ebeveynden ya da Vukuatlı Nüfus örneğiyle akrabalığını kanıtlayabilecek kişilerden alınan noterden onaylı Taahhütname. (orijinal olmalı)(son 15 gün içinde alınmış olmalı, gidiş-dönüş tarihleri ve günlük 48 Euro olacak şekilde taahhüt edilen toplam tutar belirtilmeli )

Geliri olmayan kişiler:

 • Başvuru sahibinin hiçbir geçim aracına sahip olmaması durumunda ebeveynden ya da Vukuatlı Nüfus örneğiyle akrabalığını kanıtlayabilecek kişilerden alınan noterden onaylı Taahhütname. (orijinal olmalı)(son 15 gün içinde alınmış olmalı, gidiş-dönüş tarihleri ve günlük 48 Euro olacak şekilde taahhüt edilen toplam tutar belirtilmeli )
 1. Reşit olmayan ve yalnız seyahat edecek olan başvuranlardan muvaffaka name (orijinal olmalıdır)
 2. Vize başvurunuz ile ilgili açıklama yapmak veya iletmek istediğiniz durumları içeren Almanca ya da İngilizce yazılmış imza ve tarihli dilekçe.
 3. Başvuru formu
 4.  

** Başvuru sahibi öğrenciyse ve 25 yaşını tamamlamamışsa e-devletten daha önce hiç çalışmadığına dair 4A hizmet dökümü getirdiği takdirde vize ücretinden muaf tutulacaktır.