ÜNİVERSİTELER

Üniversite

Üniversite

YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN TÜRKİYE’YE GÖRE ARTILARI

 

Ülkemizin bugün geldiği duruma bakacak olursak yaşam şartlarının eski zamanlara oranla zorlaşmıştır. Bu şartlar karşısında mücadele etme yollarından bir tanesi de kişinin ekonomik açıdan sağlam olarak ayakta durabilmesi ve kendisini sadece 1 yönde değil pek çok yönde geliştirerek mücadele yoluna gitmesi gerekmektedir. Türkiye’de geçmişi çok az, kurumsallaşmamış üniversitelerde verilen eğitimin ve sunulan imkanların yetersizliği; öğrencinin hızla değişip gelişen dünyaya karşı kendini yetersiz geliştirmesi,fazla donanıma sahip olamaması, dünyanın  rekabetçi şartlarına uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır.

Yurtdışında bir üniversitede ise;
Öğrenci yurtdışında en az 50 yıl geçmişi olan, kurumsal kimliği oturmuş, eğitim kalitesi tescillenmiş, mezunları iş yaşamlarındaki başarılarından dolayı Nobel gibi çeşitli ödüllere layık görülmüş üniversitelerden mezun olur. Ayrıca öğrencinin bu enternasyonel ortamda 3-5 yıl boyunca çeşitli ülkelerden yüzlerce öğrenciyle arkadaşlık edip farklı kültürler tanıması, dünyanın değişik ülkeleri hakkında bilgi edinmesi büyük bir ayrıcalıktır..

Bir bireyin toplum içindeki yerini ve saygınlığını belirleyen önemli kriterlerden bir tanesi de eğitim düzeyi ve kalitesidir. Her anne baba, çocuğunun toplum içinde yer edinmiş, kabul gören, özgüvenli, kendi ayakları üstünde duran, saygın, gelir düzeyi yüksek, mutlu bir birey olmasını ister. Bunu da çok büyük oranda, üniversite eğitiminin kalitesi ve kampüs yaşamının ona sundukları  etkili olmaktadır. Yurtdışında bir üniversiteden mezun olmakla karşılaştırıldığında sıradan bir üniversiteden mezun olmak ya da hiç üniversite mezunu olamamak o bireye sosyal statü açısından bir şey kazandırmaz.

Yurtdışında bir üniversitede ise;
Türkiye ve KKTC’nin aksine, yurtdışında YÖK denkliği olan bir üniversiteden mezun olan öğrenci; sahip olduğu özgüven ve vizyonun yanı sıra, 4 yılın sonunda elde ettiği prestijli bir diploma, çok iyi derecede en az bir yabancı dil, 1 yıllık iş tecrübesi gibi özellikleri sayesinde iyi işlere kabul edilerek, iş hayatında kolay yükselerek daha iyi pozisyonlara gelir ve çok daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olur.

Türkiye’de  yapılan üniversite sınavı ve her sene sınav sisteminin değişmesinden dolayı yaşanan olumsuzluklardan ve bazı bölümler için belli baraj sıralama istenmesinden dolayı,istenilen üniversiteyi ve bölümü kazanmak zor olduğundan dolayı olumsuzluklarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Ayrıca, üniversite başarısını hiç sağlayamayacak bir öğrencinin meslek sahibi olamama ya da zor koşullarda iş bulma durumu ortaya çıkacaktır.

Yurtdışında bir üniversitede ise;
Üniversite sınav başarı şartı ya da sınav aranmadığı için kaliteli bir üniversitede istenilen bölümde eğitime başlamak çok kolaydır.

Yabancı dil yetersizliği, vizyon ve kişisel gelişim açısından eksiklik, sürekli değişen ve globalleşen dünyanın rekabetçi şartlarına uyum sağlamada zorlanma  yükselerek iyi pozisyonlara gelebilmesi önünde bir engeldir. Sonuç, kişinin sıradan işlerde düşük bir gelir düzeyi ile çalışmasıdır.

Yurtdışında bir üniversitede ise;
Yurtdışında YÖK denkliği olan bir üniversiteden mezun olan öğrenci; sahip olduğu özgüven ve vizyonun yanı sıra, elde ettiği diploma ile çok iyi derecede en az bir yabancı dil gibi özellikleri sayesinde iyi işlere kabul edilerek, iyi pozisyonlara gelir ve çok daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olur.

Öğrenci, şartlar gereği mecburen istemediği bölüm ve üniversitede okursa derslerinde başarı göstermesi zordur.
Yurtdışında bir üniversitede ise;
Öğrenci, kendisinin belirlediği bir üniversitede beğenerek
seçtiği bölümde eğitim aldığı için başarılı olması kolaydır.

Öğrenci; istemediği bir mesleğin eğitimini aldığı ve arzu etmediği bir meslek sahibi olduğu için, mezuniyet sonrası iş hayatında başarılı olma ihtimali düşüktür.
Yurtdışında bir üniversitede ise;
Öğrenci; kendisine getirisinin çok olacağını düşünerek seçtiği bölümde  okuyacağı  için hem mesleğinde başarılı olacak hem de iş hayatını mutlu geçirecektir. Şartlar gereği okumak zorunda kaldığı ve sevmeden çalışacağı bir işle mutsuz bir iş hayatı geçirmek zorunda kalmaz.

Günümüzde Vakıf Üniversiteleri’nde, eğitim + konaklama + yemek + diğer harcamalar dahil toplam maliyet ortalama olarak 70.000-100.00TL aralığındadır.
Yurtdışında bir üniversitede ise;
Ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte, hem okul harçları bakımından hem de yaşam maliyetleri açısından yıllık 10.00tl-40.00 tl arasında, ülkemize göre daha düşük maliyetlerle okuma imkanı vardır.

Türkiye’de öğrenci üniversite eğitiminin  sonunda sadece bir diplomaya sahip olur. Yabancı Dil eğitimi genellikle yetersiz verildiği ve pratik yapma imkanı olmadığıı için iyi seviyede bir yabancı dile sahip olmak zordur.
 

Yurtdışında bir üniversitede ise;
Diploma + iyi derecede en az 1 yabancı dil + AB ülkelerinde geçerliliği olan diploma(ülkeye göre değişkenlik gösterebilir)

Türkiye’deki kişinin kendini geliştirmeden ve kendisine katkı sağlamadan, pek çok kapıların açılacağı uluslar arası geçerliliği olmadan alınan diplomanın iş dünyasında çok fazla geçerliliği olmayabilir. Pek çok üniversiteli işsizin bulunduğu ülkemizde tercih sebebi oluşturmaz. İlerleyen iş yaşamında kariyer planına herhangi bir etkisi olmaz, kişinin meslek hayatında yükselmesine katkı sağlamaz.
Yurtdışında bir üniversitede ise;
Öğrenci, yurtdışında YÖK denkliği olan bir üniversiteden mezun olduğunda hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde çalışabilir. Ayrıca pek çok üniversitenin verdiği diploma Amerika, Kanada, Avustralya tarafından da tanınmaktadır.

Üniversite
Adım Adım Yurtdışı Üniversite
Yurtdışında Üniversite Eğitimi Avantajları