ALMANYA

ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

ALMANYA KISA DÖNEM (90 Güne kadar)ÖGRENCİ VİZESİ

 1. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerlilik (temdit) süresi ve vize basılabilecek en az 2 bos sayfası olan orijinal pasaport.
 2. Pasaportun işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri
 3. 2 adet, arka fon beyaz, 6 aydan eski olmayan fotoğraf.
 4. Vize harcı 60 Euro IDATA hizmet bedeli 23 Euro’dur.
 5. NÜFUS CÜZDANI(zorunlu) ve PASAPORT fotokopisi
 6. Başvuru sahibi öğrenci ise orijinal öğrenci belgesi. Başvuru sahibi mezunsa diploma/geçici mezuniyet belgesi
 7. Nüfus kayıt örneği ( Nüfus müdürlüğünden alınır)
 8. 18 yas altı kişiler için muvafakat name ( Muvafakat namede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, adres ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da başvuru için velayet sahibi tarafından iDATA vekâletnamesi doldurulmuş olmalıdır. Boşanma durumunda velayet kararı ibraz edilmelidir. Başvuru ve iDATA vekâletname formu her iki veli tarafından da imzalanmalıdır.)
 9. Seyahat süresini kapsayan gidiş-dönüş uçuş rezervasyonu
 10. Kalınması planlanan süre için minimum 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası. ( Özel sağlık sigortaları kabul edilmemektedir.)
 11. Başvuru sahibi ya da sponsorunun gelir evrakları;

 

Çalışanlar için

 • Başvuru sahibinin seyahat süresi boyunca izinli olduğuna dair işyerinden alınmış imzalı kaşeli yazı
 • SGK (Sosyal Güvenlik) ise giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü
 • Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı.
 • Son 3 aylık maaş
 • Çalıştığı yere ait Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi, Resmi Gazete, Vergi levhası, İmza Sirküleri

Kendi şirketi olanlar için

 • Faaliyet belgesi ve oda sicil kayıt belgesi
 • Resmi Gazete
 • Vergi levhası
 • İmza Sirküleri

Emekliler İçin

 • Emekli kimlik kartı fotokopisi
 • Sosyal güvenlik kurumundan alınmış emeklilik yazısı
 1. Başvuru sahibinin ya da ailesine ait varsa tapu/ruhsat/kira kontratı fotokopileri
 2. Yurt dışında ki eğitim ve yasam giderlerinizi karşılayabileceğinizi gösteren dokümanlar;
  • Masrafları karşılayacak kişiye (Kendiniz veya 1. Derece yakınınız) ait ilgili banka hesabının vize başvurusundan 6 ay öncesine ait banka onaylı, kaşeli, imzalı HESAP HAREKETI ÖZETI
  • Bankadan konsolosluğa hitaben yazılmış alacağınız SON HESAP BAKIYE’sini gösteren INGILIZCE YAZI (Antetli kâğıda, imzalı ve kaşeli olmalı)
 3. Yabancılar için dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi

 

Yukarıdaki tüm evraklara ek olarak konsolosluk ekstra evrak isteyebilir.

 

 

ALMANYA UZUN DÖNEM (90 Günden fazla)ÖGRENCİ VİZESİ

Aşağıda belirtilen belgelerin aslını ve ikişer adet fotokopilerini ibraz etmeniz gerekmektedir.

 1. Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış 2 adet başvuru formu
 2. İkamet Yasasının 55. maddesine göre başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış 1 adet açıklama yazısı
 3. Reşit olmayanlar için (18 yas altında): Velinin planlanan yurt dışında yoğunlaştırılmış dil kursu/yurt dışına seyahati onayladığına dair yazı, gerek görüldüğünde velayet kararı (örnek: anne ve baba boşanmış ise)
 4.  Pasaport
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf
 6. Ayrıntılı isteklendirme yazısı ve aralıksız özgeçmiş
 7. Türkiye’de su anda yaptığınız ise ilişkin belge ve Almancaya tercümesi (örnek: Üniversite öğrenci belgesi, çalışma belgesi)
 8. Daha önce Almanca kurslarına katıldıysanız: Belge (örnek: Goethe Enstitüsü tarafından verilen dil eğitimi belgesi)
 9. Eğer kurs gelecekte mesleğiniz için yararlıysa: iş yerinde çalışacağınız süreye, pozisyonunuza ve aylık kazancınıza dair bilgiler içeren ve Almanca bilgisinin mesleki gelişiminiz bakımından gerekli olduğuna dair işverenin teyit yazısı
 10. Yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt yapılmış olduğuna dair dil okulunun teyit yazısı
 11. Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
 12. Almanya’da ikametinizin finanse edilmesine ve Türkiye’deki ekonomik durumunuza ilişkin belgeler (örnek: Maaş bordroları, hesap ekstreleri, mal varlığına dair belgeler)
 13. SGK tarafından verilmiş yurt dışı sağlık sigortası belgesi (Formül A/T 11). Bu belgenin ibraz edilemediği durumlarda: Almanya’da planlanan ikamet süresini kapsayacak seyahat sağlık sigortası yapıldığına dair belge