İSPANYA

İSPANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrenci Vizesi (90 Güne Kadar) Gerekli Belgeler:

 1. Eksiksiz doldurulmuş Schengen vizesi başvuru formu. Ankara için İngilizce ya da İspanyolca form kullanılmalıdır, Bu form Türkçe doldurulabilir. Pasaport sahibi tarafından formda belirtilen 2 ayrı yer imzalanmalıdır. Ebeveyninin pasaportuna kayıtlı olup da seyahat edecek çocuklara ayrı form doldurulacaktır.) Reşit olmayan kişilerin formları ebeveynleri tarafından imzalanmalıdır.
 2. 1 adet, arka fon beyaz, 6 aydan eski olmayan fotoğraf. Baş üstünde ve çene altında mesafe olmalıdır. Resim fazla parlak, fazla koyu,gölgeli, lekeli veya zımbalı olmamalıdır. Kemik çerçeveli gözlükle çektirilen resimler kabul edilmemektedir.
 3. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay 15 Gün (105 gün) geçerlilik (temdit) süresi ve vize basılabilecek en az 2 boş sayfası olan orijinal pasaport. Türk pasaportlarındaki “Açıklamalar ya da Gümrük Kayıtları” sayfalarına vize işlemi uygulanamaz. Ayrıca pasaport veriliş tarihi 10 seneden eski olmamalıdır, Hasarlı pasaportlar kabul edilmez. Varsa eski pasaportlar da beyan edilmelidir.
 4. Öğrenim kurumu tarafından kurs başlangıç-bitiş tarihleri ve haftalık ders saatlerini gösteren belge
 5. Eğitimin tamamının ödendiğine dair dekont veya okuldan orjinal eğitim masraflarının ödendiği yazı
 6. Uçak rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler Tüm ara seferleri göstermeli, tüm uçuş bilgilerini detaylı bir biçimde içermelidir.
 7. Kalınması planlanan süre için konaklamaya ilişkin belge
 8. Ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası. Ankara için kalınacak gün sayısının 1 haftadan az olması halinde minimum 1 haftalık sigorta gereklidir. Sigortalar antetli kağıt çıktısı olmalıdır. NOT: Özel sağlık sigortaları kabul edilmemektedir.
 9. Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise
 • orjinal işveren mektubu ve/veya izin onayı (Antetli ve kaşeli)
 • SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
 • SGK hizmet dökümü (İstanbul için 4A hizmet dökümü)
 • Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı. (Son 3 aylık çalıştığınız şirket tarafından kaşeli ve imzalı maaş bordrosu)
 • Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge. Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi
 • Resmi Gazete
 • Vergi levhası

     10. Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise

 • orjinal öğrenci belgesi.
 • Kişi eğer öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca. teyze vb. ) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçeysiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bilidirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faliyet belgesi, vergi levhası,imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nufus kayıt örneği de sunulmalıdır.

      11. Eşlerden biri çalışmıyorsa, çalışan eşin iş belgeleri Banka hesabı ve evlilik cüzdanı fotokopisi, çalışmayan kişinin dosyasına da eklenmelidir.

      12. İlgilinin ya da ebeveynlerinin ekonomik durumunun ibrazı ve/veya ebeveynlerden masrafları karşıladıklarına dair dilekçe. Aynı şekilde, masrafları karşılanan çocuğun dosyasında da çalışan ebeveynin iş belgeleri bulunmalıdır.

      13. Kalınacak süre için banka hesabında yeterli bakiye (Kaşeli ve imzalı orijinal döküm veya hesap defter dökümü orijinali ve fotokopisi)

      14. Başvuru sahibi reşit değilse ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (Seyahat eden ebeveyn evli değilse veya ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir)

      15. İstanbul için, çocuk 3. şahısla gidiyorsa, okulla veya grupla gidiliyorsa çocukların sorumluluğunu alan kişinin ismi muvafakatnamede açıkca belirtilmeli.

      16. Ayrıca İstanbul’dan yapılan başvurularda gidilecek schengen ülke/ülkelerinin de ismi muvafakatnamede belirtilmelidir.

      17. İkametgah

      18. Yabancılar için dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi.

      19. NÜFUS CÜZDANI (zorunlu) ve PASAPORT fotokopisi Pasaportun üzerinde herhangi bir damga, imza, vize ya da yazı bulunan tüm sayfaların fotokopisi dosya içerisine konulmalıdır. Kişinin eski pasaportu ya da pasaportları var ise bu pasaportların aslı ve işlenmiş bütün sayfalarının fotokopisini de dosyaya eklenmelidir

 

Öğrenci Vizesi (90 Günden Fazla) Gerekli Belgeler

 1. En az 12 ay geçerli pasaport.
 2. Yeni ve eski pasaportun aslı ve fotokopileri. (vizeler, damgalar ve şahsi bilgilerin bulunduğu sayfalarının fotokopisi)
 3. Vize başvuru formu (İspanyolca / İngilizce) eksiksiz doldurulacak, imzalanacak ve 1 adet biyometrik fotoğraf yapıştırılacak.
 4. Eğitim veya kurs görülecek merkezden gelen akseptans
 5. Eğitim veya kurs görülecek merkeze havale edilen harçlara ait dekontlar (ERASMUS hariç).
 6. Burslu olarak gidiliyorsa, eğitim veya kurs görülecek merkezden bunu belgeleyen kabul yazısı.
 7. Sadece 180 günden fazla kalacak vize başvuru sahipleri için: hastaneden alınan sağlık raporu ve fotokopisi. (İspanyolca’ya çevirisi yaptırılıp, Noter’den tasdik ettirilip, Valilik’te “La Haye Apostili” vurdurulacaktır.) Sağlık ocağından alınan raporlar kabul edilmez. Sağlık raporlarında şu ibarenin bulunması gerekmektedir: "Hastanemize başvuran (kişinin ismi) isimli kinininin Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca, halk sağlığı riski oluşturabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır."
 8. Sadece 180 günden fazla kalacak vize başvuru sahipleri için: Adli Sicil belgesi ve fotokopisi. (İspanyolca’ya çevirisi yaptırılıp, Noter’den tasdik ettirilip, Valilik’te “La Haye Apostili” vurdurulacaktır.)
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 10. Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kaydı örneği (eğitim masraflarını karşılayacak kişi ile aile bağının gösterilmesi gerekmektedir).
 11. İkametgâh İlmühaberi.
 12. Elde yazılmış vize başvuru dilekçesi (ev adresi, email ve telefon numaraları mutlaka yazılmalıdır, Türkçe yazılabilir).
 13. Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu
 14. İspanya’da konaklama rezervasyonu
 15. İspanya’da kalış süresinin tamamını kapsayan geniş kapsamlı seyahat sigortası ve fotokopisi (30.000.Є teminatlı olmalıdır).
 16. Vize için başvuran kişinin öğrenci olması durumunda: Öğrenci Belgesi.
 17. Öğrenci 18 yaşından küçük olduğu takdirde ebeveynlerinden muvafakatname (Noter onaylı).
 18. Masrafları karşılayacak ebeveyn veya yasal vasilere ait masrafları karşılayacaklarını belirten dilekçe ve aşağıda belirtilen ilgili evraklar getirilmelidir:
 19.  
 • SSK İşe Giriş Bildirgesi (fotokopi işyerinden onaylı olmalıdır).
 • Son dört aya ait “SSK Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi” veya Emekli Sandığı’ndan benzer belge.
 • Son dört aya ait maaş bordrosu, banka hesap cüzdanı, mülkiyet tapularının asılları ve fotokopileri.

SERBEST MESLEK SAHİPLERİ:

 • Vergi Levhasının Noter tasdikli fotokopisi.
 • Ticaret Odası Kayıt Belgesi.
 • Şirketin İmza Sirkülerinin Noter tasdikli fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (kuruluş).
 • Banka hesap hareketleri, mülkiyet tapularının asılları ve fotokopileri
 • Emeklilik Cüzdanı ve ilgili banka hesap cüzdanı asılları ve fotokopileri. Varsa diğer gelirleri gösteren belgelerin fotokopisi.