AMERİKA DİL OKULU FİYAT LİSTESİ

Şehir Okul Haftalık Ders Saati Süre / Fiyat (USD ( Amerikan Doları )) Haftalık Konaklama (USD ( Amerikan Doları )) Diğer Ücretler (USD ( Amerikan Doları ))
8 Hafta 10 Hafta 12 Hafta 16 Hafta 24 Hafta 36 Hafta 48 Hafta AİLE YURT KAYIT KON. REZ.
SAN FRANCISCO KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2560 3200 3840 295 515 175 -
20+7 2720 3400 4080 5312 7776 11664 15552
28+7 3296 4120 4944 6400 8640 12960 17280
EC ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2128 2590 2940 3920 5880 8820 11760 285 340 160 85
24 2268 2835 3150 4200 5796 8694 11592
30 2632 3290 3612 4816 6468 9702 12936
STAFFORD HOUSE Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
25 2028 2535 2808 3744 4992 7254 9672 300 195 150 100
30 2184 2730 3042 4056 5460 8190 10608
35 2340 2925 3276 4368 5928 8658 11544
EMBASSY ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
24 2220 2775 3150 4200 5940 8910 11880 322 490 150 75
20 2760 3450 3870 5160 6930 10395 13860
ILSC EDUCATION 25 2160 2700 2964 3952 5280 7920 10560 322 336 150 100
30 2456 3070 3420 4560 5904 8856 11808
ST.GILES INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
22 am 2439 3048 3514 4160 6006 9009 12012 318 462 150 95
22 pm 1888 2360 2727 3187 4602 6903 9204
28 am 2772 3464 3965 4596 6635 9952 13264
BERKELEY LSI Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2040 2550 2970 3840 5310 7965 10620 270 255 150 90
25 2280 2850 3330 4320 5760 8640 11520
30 2520 3150 3690 4800 6210 9315 12420
KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2400 3000 3600 240 370 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3090 3863 4635 6000 8100 12150 16200
SAN DIEGO KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2560 3200 3840 275 520 175 -
20+7 2720 3400 4080 5312 7776 11664 15552
28+7 3296 4120 4944 6400 8640 12960 17280
EC ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2128 2660 3024 4032 6048 9072 12096 335 275 160 85
24 2324 2905 3276 4368 5964 8946 11928
30 2688 3360 3654 4872 6636 9954 13272
STAFFORD HOUSE Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
25 2340 2925 2808 4320 5760 8370 11160 300 215 150 100
30 2520 3150 3510 4056 6300 9180 12240
35 2700 3375 3780 5040 6840 9990 13320
LSI Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2040 2550 2970 3840 5310 7965 10620 235 360 150 90
25 2280 2850 3330 4320 5760 8640 11520
30 2520 3150 3690 4800 6210 9315 12420
EUROCENTRES Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 1800 2250 2592 3456 4950 7209 9612 275 435 200 150
25 2190 2738 3150 4200 6048 8748 11664
30 2544 3180 3744 4992 7182 10368 13824
EMBASSY ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
24 2278 2847 3213 4284 6120 9180 12240 294 238 150 75
28 2822 3527 4620 5236 7038 10557 14076
LOS ANGELES KAPLAN INTERNATIONAL (WESTWOOD ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2560 3200 3840 295 495 175 -
20+7 2720 3400 4080 5312 7776 11664 15552
28+7 3296 4120 4944 6400 8640 12960 17280
EC ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2128 2660 3024 4032 6048 9072 12096 315 350 160 85
24 2324 2905 3234 4312 5964 8946 11928
30 2688 3360 3654 4872 6636 9954 13272
LANGUAGE SYSTEM INTERNATONAL 20 1379 1648 1970 2506 3590 5194 6797 400 300 150 300
30 1718 2051 2453 3120 4469 6466 8465
40 2207 2637 3153 4010 5743 8311 10875
KINGS COLLEGES ( HOLLYWOOD ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2140 2674 3108 4144 5847 8770 11693 340 464 165 -
28 2688 3360 3747 4996 6737 10106 13474
KAPLAN INTERNATIONAL ( WHITTIER ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2340 2925 3510 250 375 175
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 2790 3488 4185 5340 7740 11610 15480
SANTA BARBARA KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2550 3187,5 3825 4980 7290 10935 14580 290 580 175
28 2790 3487,5 4185 5340 7740 11610 15480
IRVINE KAPLAN INTERNATIONAL ( GOLDEN WEST COLLEGE ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2340 2925 3510 4680 7020 10530 14040 260 495 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 2790 3488 4185 5340 7740 11610 15480
PORTLAND KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2400 3000 3600 4800 7200 10800 14400 2400 370 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3090 3863 4635 6000 8100 12150 16200
SEATTLE KAPLAN INTERNATIONAL ( DOWNTOWN ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2400 3000 3600 235 420 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3090 3863 3825 4635 6000 8100 16200
KAPLAN INTERNATIONAL ( HIGHLINE COLLEGE ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2340 2925 3510 235 280 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 2790 3488 4185 5340 7740 11610 15480
MIAMI KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2400 3000 3600 4800 7200 10800 14400 235 280 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3090 3863 4635 6000 8100 12150 16200
EC ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2072 2590 2940 3920 5880 8820 11760 450 375 160 85
24 2268 2835 3150 4200 5796 8694 11592
30 2632 3290 3570 4760 6468 9702 12936
FORT LAUDERDALE EMBASSY ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
24 2040 2550 2970 3960 5400 8100 10800 336 539 150 75
28 2520 3150 3690 4920 6660 9990 13320
CHICAGO KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2400 3000 3600 - - - - 260 380 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3090 3863 4635 6000 8100 12150 16200
STAFFORD HOUSE Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
25 2028 2535 2808 - - - - 275 300 150 100
30 2184 2730 3042 4056 5460 7956 10608
35 2340 2925 3276 4368 5928 8658 11544
BOSTON EC ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2072 2590 2940 3920 5880 8820 11760 315 300 160 85
24 2268 2835 3150 4200 5796 8694 11592
30 2632 3290 3612 4816 6468 9702 12936
EMBASSY ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
24 - - 3360 4200 6720 10080 13440 350 - 150 75
28 - - 3840 4800 7680 11520 15360
LSI Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2040 2550 2970 3840 5310 7965 10620 245 325 150 90
25 2280 2850 3330 4320 5760 8640 11520
30 2520 3150 3690 4800 6210 9315 12420
KINGS COLLEGES Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2140 2674 3108 4144 5847 8770 11693 340 495 165 -
28 2688 3360 3747 4996 6737 10106 13474
LAL LANGUAGE CENTRES Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
24 1960 2450 2940 3920 5292 7938 10584 295 350 120 85
STAFFORD HOUSE Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
25 2340 2925 3240 4320 5760 8370 11160 300 300 150 100
30 2520 3150 3510 4680 6300 9180 12240
35 2700 3375 3780 5040 6840 9990 13320
KAPLAN INTERNATIONAL ( FENWAY ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2340 2925 3510 - - - - 305 530 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3030 3788 4545 5820 7830 11745 15660
KAPLAN INTERNATIONAL ( HARVARD SQUARE ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2340 2925 3510 - - - - 305 530 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3030 3788 4545 5820 7830 11745 15660
NEW YORK EC ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2324 2905 3150 4200 6300 9450 12600 415 495 160 85
24 2576 3220 3528 4704 6132 9198 12264
30 2884 3605 3990 5320 6972 10458 13944
EMBASSY ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
24 2482 3102 3468 4624 6732 10098 13464 399 644 150 75
28 3094 3867 4386 5848 7854 11781 15708
ST. GILES INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
22 am 2548 3184 3668 4340 6265 9398 12530 425 570 150 95
22 pm 1965 2456 2852 3328 4805 7208 9610
28 am 2892 3616 4128 4800 6930 10395 13860
LSI Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2100 2625 3060 3960 5490 8235 10980 270 605 150 90
25 2340 2925 3420 4440 5940 8910 11880
30 2640 3300 3780 4920 6390 9585 12780
ILSC EDUCATION 25 2160 2700 2964 3952 5280 7920 10560 392 555 150 100
30 2456 3070 3420 4560 5904 8856 11808
KAPLAN INTERNATIONAL ( SOHO ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2400 3000 3600 385 595 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3090 3863 4635 6000 8100 12150 16200
KAPLAN INTERNATIONAL ( EMPIRE STATE ) Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2624 3280 3936 5248 7872 11808 15744 385 595 175 -
20+7 2784 3480 4176 5440 7968 11952 15936
28+7 3360 4200 5040 6528 8832 13248 17664
KINGS COLLEGES Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 1376 1720 1998 2664 3756 5634 7512 446 436 165 -
28 1728 2160 2406 3208 4332 6498 8664
PHILADELPHIA KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2400 3000 3600 250 290 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3090 3863 4635 6000 8100 12150 16200
WASHINGTON DC KAPLAN INTERNATIONAL Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2400 3000 3600 285 500 175 -
20+7 2550 3188 3825 4980 7290 10935 14580
28+7 3090 3863 4635 6000 8100 12150 16200
EC ENGLISH Bu okulda indirim var.
İndirimli fiyatlar yazılmıştır.
20 2072 2590 2940 3920 5880 8820 11760 330 400 160 85
24 2268 2835 3150 4200 5796 8694 11592
30 2632 3290 3570 4760 6468 9702 12936
EAST LANSING EUROCENTRES  Bu okulda indirim var,
indirimli fiyatlar için bizimle iletişime geçin
20 3733 6887 7044 10331 - - - - 383 500 20
AMERİKA

Amerika Birleşik Devletleri İngilizce dil eğitimi için öğrencilerin büyük bir heyecanla tercih ettikleri bir ülkedir. Yüz ölçümü olarak da çok büyük olan Amerika öğrencilerin hem çok merak ettikleri hem de bir ‘Amerikan Rüyası’ olarak gördükleri bir yerdir. Her ülkenin birbirinden farklı kendine has bir tarzı ve özelliği vardır. Eğitim için büyük şehirler tercih edildiğinde diğer ülkelere göre fark edilecek en büyük özelliği kozmopolit olmasıdır diyebiliriz.

Amerika’da dil eğitimi alabilmek için sahip olunması gereken en önemli şey vizedir. 12 haftaya kadar olan eğitimler için turist vizesi alınarak veya eğer varsa mevcut vizeniz ile seyahat edip bu kurslara kayıt olabiliyorsunuz. Bunları vacation English yani tatilde İngilizce olarak tanımlayabiliriz. Ders saati daha fazla olan ve/veya daha uzun süreli eğitimlerde ise F1 dediğimiz öğrenci vizesi almak gerekmektedir. Amerika’da vizesi süreci diğer ülkelerden farklı olarak yüz yüze gerçekleşmektedir.

Amerika’da da dil eğitimi için bir çok seçenek bulunmaktadır. Dil okulu fiyatları ise gideceğiniz bölgeye, süreye ve nasıl bir eğitim almak istediğinize göre değişmektedir. Bu noktada ayrıca dil eğitiminiz için ne kadar bir bütçe ayırdığınız da oldukça önemlidir. Amerika’da alacağınız dil eğitiminde genel, yoğun ya da iş İngilizcesinin dışında IELTS, TOEFL vb. gibi sınav hazırlık kurslarına da katılabilirsiniz. Eğitim içerikleri tabi ki bunlarla da sınırlı değildir. Pazarlama İngilizcesi, Havacılık İngilizcesi ya da Hukuk İngilizcesi tercih edebileceğiniz seçenekler arasında olacaktır.

Konaklama seçenekleri olarak da Aile yanında ya da yurt konaklamalarını tercih edebilirsiniz. Aile yanı konaklamalarında Amerikalı bir aile ile bu eğitim sürenizi geçirebilir ve hem onların kültürüne yakından tanıklık eder hem de okul ve arkadaşlarınızın dışında, evde olduğunuz zamanlarda da İngilizce pratik yapma şansı elde edersiniz. Yurt konaklamalarında sizin gibi dünyanın başka ülkelerinden gelmiş uluslararası öğrencilerle kaynaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Yurtlar ayrıca konum olarak hem okula yakınlık hem de şehir merkezlerine yakın olarak seçilebilmektedir. Burada okulların sunduğu seçenekleri çok iyi değerlendirmek gerekmektedir.

Amerika dil okulu fiyatları yukarıda saydığımız etkenlere göre değişiklik göstermekle birlikte web sitemizdeki fiyatlar bölümünden de bunları inceleyebilirsiniz.